Presentation

PRESENTATION

Hej och tack för att du besöker min hemsida.

 

Jag är född i hamnstaden Callao i Peru. 1990 flyttade jag till Örebro.

 

Sedan jag var liten ville jag rita och måla. Olika omständigheter i livet gjorde att jag inte kunde ägna mig åt att utveckla min konstnärliga sida. Det tog mig dryga femtio år innan jag fick möjlighet och tid till att lära mig att måla akvarell. Jag började att måla akvareller år 2015. Det är en sorts meditation för mig.

 

Jag målar allt och fortfarande håller jag på att skapa min egen stil. Jag tycker helt enkelt om att återge det som finns i naturen och runtomkring oss.

 

Att måla akvarell är en utmaning!

 

 

I was born in the port of Callao, Peru. In 1990 I moved to Örebro and now I live in Gothenburg.

 

Since I was little I always wanted to draw and paint. Different circumstances in my life happened that I could not develop my my artistic side. It took me about fifty years before I got the opportunity and time to learn how to paint watercolours. I started painting watercolours in 2015. It's a like meditation for me.

 

I paint many different things and I'm still creating my own style. I simply like to reproduce what is found in nature and around us.

 

Painting watercolours is a challenge! But I'm fond of it and I want to please others through my art.

 

 

Enkaustik. Jag blev förälskad i denna konst när jag var på Cypern.

 

Bivaxmålning som den heter på ren svenska. Jag målar abstrakta motiv med detta medel och använder mig av kursen i Vedic Art som jag deltog i.

 

 

 

Jag blir glad av att måla och jag vill glädja andra genom min konst.

 

 

Välkommen att kontakta mig!